AKTUÁLNÍ PROJEKT

Podpora ze strany SLUNCE PRO OKO je aktuálně cílena k nákupu dalšího diagnostického přístroje, jímž je optický koherentní tomograf

(tzv. OCT), který vzhledem k nenáročnosti vyšetření lze použít téměř u všech věkových skupin. S přístrojem lze diagnostikovat a monitorovat především onemocnění sítnice, glaukom a některá onemocnění předního segmentu oka.

 

Cílová částka potřebná na nákup v pořadí již třetího diagnostického přístroje dosahuje částky 1,8 milionů korun.

 

 

Postup pro poskytnutí finančního daru:

O svém záměru podpořit projekt Slunce pro oko informujete koordinátora projektu, prostřednictvím uvedených kontaktů ZDE.

Vyplníte a podepíšete darovací smlouvu, odešlete ji koordinátorovi projektu, který pro Vás zajistí podpis ze strany Fakultní nemocnice v Motole a doručí Vám smlouvu zpět.

Odešlete bankovním převodem finanční dar dle instrukce v darovací smlouvě.

Budete-li jej vyžadovat, koordinátor projektu Vám zajistí potvrzení o přijetí finančního daru ze strany Fakultní nemocnice v Motole.

Vzor darovacÍ smlouvy ke staŽenÍ ZDE.