REALIZOVANÉ PROJEKTY

27. 10. 2010 | oftalmologický přístroj s možností ultrabiomikroskopie

 

Advokátní kancelář HÁJEK ZRZAVECKÝ ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Motole úspěšně dokončila první investici v rámci projektu Slunce pro oko. Dne 27. října 2009 byl oční klinice FN v Motole slavnostně předán speciální oftalmologický přístroj s možností ultrabiomikroskopie, který umožní klinice unikátní oční diagnostické 3D vyšetření, včetně složitě prováděných vyšetření dětí. FN v Motole je v současnosti teprve druhým zdravotnickým pracovištěm v ČR, které může přístroj tohoto typu využívat. Celková výše investice v rámci projektu Slunce pro oko dosáhla částky 972.500,- Kč. Projekt pokračoval následně ve své II. fázi s cílem zajistit finanční prostředky pro dokoupení doplňkových komponentů tohoto přístroje.

 

3. 5. 2011 | ruční štěrbinová lampa

 

Advokátní kancelář HÁJEK ZRZAVECKÝ ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Motole úspěšně realizovala druhý dar v rámci projektu SLUNCE PRO OKO. Dne 3. května 2011 byla oční klinice FN v Motole předána speciální ruční štěrbinová lampa, která umožní klinice vyšetřovat přední segment oka u dětí a nepohyblivých pacientů na lůžku. Toto vybavení dále rozšiřuje spektrum diagnostických vyšetřovacích metod oční kliniky FN v Motole. První investicí byl oftalmologický přístroj s možností ultrabiomikroskopie, který umožňuje klinice unikátní oční diagnostické 3D vyšetření, včetně složitě prováděných vyšetření dětí. Projekt SLUNCE PRO OKO bude pokračovat ve své další fázi s cílem zajistit finanční prostředky pro zakoupení dalšího diagnostického přístroje, kterým je ruční autorefrakto-keratometr pro automatické měření dioptrií a zakřivení rohovky, jež se využívá především u dětí a ležících pacientů v narkóze. Získané finanční prostředky určené pro nákup vybraných diagnostických přístrojů v rámci projektu SLUNCE PRO OKO tak již dosahují řádu milionu korun českých.